Araw ng Kagitingan

 

 

April 8, 2017

 

Sa paggunita ng , ating isabuhay ang giting at tapang na ipinamalas ng mga lumaban at nanindigan para sa ating kasarinlan.