Bawat bata ay may iba’t ibang kakayahan. Tulungan natin silang paunlarin at palaguin ang kanilang talento’t kaalaman 

 
 
 
 
 

Bawat bata ay may iba’t ibang kakayahan. Tulungan natin silang paunlarin at palaguin ang kanilang talento’t kaalaman.