Nadaya ka na ba?

 
 
 
 

Nadaya ka na ba? Kung ikaw ay naging biktima na ng isang pandaraya sa mga sinasabing "sal…