This website adopts the Web Content Accessibility Guidelines (WCAG 2.0) as the accessibility standard for all its related web development and services. WCAG 2.0 is also an international standard, ISO 40500. This certifies it as a stable and referenceable technical standard.

WCAG 2.0 contains 12 guidelines organized under 4 principles: Perceivable, Operable, Understandable, and Robust (POUR for short). There are testable success criteria for each guideline. Compliance to these criteria is measured in three levels: A, AA, or AAA. A guide to understanding and implementing Web Content Accessibility Guidelines 2.0 is available at: https://www.w3.org/TR/UNDERSTANDING-WCAG20/

Accessibility Features

Shortcut Keys Combination Activation Combination keys used for each browser.

 • Chrome for Linux press (Alt+Shift+shortcut_key)
 • Chrome for Windows press (Alt+shortcut_key)
 • For Firefox press (Alt+Shift+shortcut_key)
 • For Internet Explorer press (Alt+Shift+shortcut_key) then press (enter)
 • On Mac OS press (Ctrl+Opt+shortcut_key)
 • Accessibility Statement (Combination + 0): Statement page that will show the available accessibility keys.
 • Home Page (Combination + H): Accessibility key for redirecting to homepage.
 • Main Content (Combination + R): Shortcut for viewing the content section of the current page.
 • FAQ (Combination + Q): Shortcut for FAQ page.
 • Contact (Combination + C): Shortcut for contact page or form inquiries.
 • Feedback (Combination + K): Shortcut for feedback page.
 • Site Map (Combination + M): Shortcut for site map (footer agency) section of the page.
 • Search (Combination + S): Shortcut for search page.
 • Click anywhere outside the dialog box to close this dialog box.

  Pahayag ng Pangalawang Pangulo-2

  2 Oktubre 2017

  Buhat ng mapait na pinagdaanan natin sa ilalim ng Diktaduryang Marcos, tinitiyak ng Saligang Batas ng 1987 na hindi na muli makakapamuno ang sinuman nang walang pananagutan.

  Dito pumapasok ang kritikal na papel ng mga Constitutional offices na naatasang bantayan ang kapangyarihan ng pamahalaan at tiyaking hindi manunumbalik ang mapang-abusong rehimen sa ating bayan: ang Civil Service Commission, Commission on Audit, Commission on Elections, Commission on Human Rights, at ang Office of the Ombudsman. Kailangang galangin ang kasarinlang iginagawad ng Konstitusyon sa mga opisinang ito upang kanilang magampanan ang tungkuling panatilihing malinis at tapat ang gobyerno.

  Sa ating kasaysayan, ilang beses nang hinamon ang kasarinlan ng mga opisinang ito. Sa bawat pagkakataon, hinahamon din ang tibay ng loob ng sambayanang ipagtanggol ang ating mga institusyon.

  Sa gitna ng mga kasalukuyang isyung kinakaharap ng mga Constitutional offices, kailangan muli ang tibay ng loob ng bawat Pilipino. Sama-sama tayong manindigan para sa ating Saligang Batas at mga demokratikong institusyon, kabilang ang isang walang kinikilingang Ombudsman.

  Posted in Press Releases on Oct 02, 2017